Bokning

Gäller Höjaskolans personal

Mediateket är avsett för pedagogisk verksamhet. Bokningsschemat visar vilka tider som är bokade för låne- eller utbildningsverksamhet. Undvik att besöka mediateket dessa tider, eftersom eleverna behöver arbetsro. Kontakta mig om ni vill boka tid.

Om jag inte är på plats i mediateket ska personal medfölja eleverna och alla lån registreras i listan (som finns vid lånedisken). Det är viktigt att mediateket lämnas i gott skick. Böckerna ska stå rätt placerade i hyllorna, stolar och bord på sina ursprungliga platser och skräp ska slängas i papperskorgarna. Den person som medföljer eleverna ansvarar för att detta verkställs.

Välkomna!