söndag 7 oktober 2018

Mats Berggren

Bild: Mats Berggren
Mats Berggren

Mats Berggren kommer till Höjaskolan på författarbesök måndagen 8 oktober. Han träffar årskurs 7 och 8. Eleverna har förberett sig genom att läsa "Onsdag kväll strax före sju" och "Din syster måste dö". Alla ungdomsböcker av Mats är populära på skolan.

Onsdagkväll strax före sjuDin syster måste dö
tisdag 2 oktober 2018

Torsten Bengtsson

Författaren Torsten Bengtsson avslutar denna vecka en skrivarverkstad för Höjaskolans mellanstadium. Torsten har träffat eleverna under fyra tillfällen. Eleverna har fått inspiration och tips för att själva skriva en berättelse. Texterna är tänkta att publiceras på Höja Bookis (Höjaskolans e-bibliotek).

Bild: Torsten Bengtsson
Skrivarverkstaden har varit mycket uppskattad bland eleverna, vilket också har medfört att Torsten också kommer att träffa år 2 och 3 för författarpresentation samt tips och råd i skrivande. Detta besök sker den 8 oktober.

Torsten Bengtsson är en välkänd barn- och ungdomsförfattare. Hans skriver både skön- och facklitteratur. Texterna är oftast lättlästa och skildrar ämnen som är aktuella för barn- och ungdomar. Han har skrivit runt 100-böcker. Du hittar många av titlarna på Höjaskolans mediatek. 

För mer information, se http://torstenbengtsson.se

måndag 2 januari 2017

Vårens läsutmaning


Förskoleklasserna samt låg- och mellanstadiet påbörjar en ny omgång bokormar. Förra årets bokorm var mycket uppskattad av eleverna. Flera klasser fick ihop över 300 cirklar i sina bokormar.

Svårighetsgraden för att få en cirkel är individuell för varje elev. Läsningen ska inte kännas som en belastning utan ge en lust till ökad läsning. Det är viktigt att eleven kan redogöra för bokens innehåll och motivera varför den är bra eller dålig.

Vi har nu två vandringspris (F-3 och 4-5), som delas ut till de klasser vars bokormar innehåller flest cirklar. Detta är ett önskemål från mediateksråd Junior, som också har fått till uppgift att räkna cirklarna.