Regler

Trivselregler

Mediateket är en arbetsplats där alla måste få arbetsro. Lokalen är avsedd att användas till pedagogisk verksamhet och inte till rastverksamhet. Det är därför viktigt att du följer meditatekets trivselregler. Dessa är följande:
  • visa hänsyn och tala med låg samtalston
  • enheter med ljud som till exempel mobiltelefoner, MP3-spelare, datorer kräver användning av hörlurar (kan lånas i mediateket)
  • det är förbjudet att äta och dricka i mediateket
  • var rädd om mediatekets böcker, tidningar, tidskrifter, datorer och iPads
  • lämna mediateket i fint skick, dvs ställ tillbaka böcker och annan media på rätt plats och släng ditt skräp.

På så sätt ska vi alla trivas i mediateket.

Låneregler

Lånekorten förvaras i mediateket. Lånetiden är 4 veckor.

När bibliotekarien finns i mediateket:

Lämna böckerna till bibliotekarien för registrering i SELMA (skolornas mediesystem).

När bibliotekarien inte finns i mediateket eller är upptagen:

Fyll i blanketten för utlån. Du finner den vid utlåningsdisken. Ange:
  • ditt namn
  • din klass
  • bokens titel
  • bokens författare
  • bokens lånenummer (numret står på etiketten, som finns längst ner på bokens baksida)

Obs! Alla uppgifter måste vara korrekt ifyllda.

Förnya lån 

Det går bra att låna om en bok. Boken får inte vara reserverad.

Bokreservation

Endast böcker som tillhör Höjaskolans mediatek kan reserveras.

Återlämning

Lägg boken i återlämningslådan eller lämna boken till bibliotekarien.

Var rädd om böckerna!

Det är du som är ansvarig för att boken inte skadas eller försvinner. Låna aldrig ut en bok till din kompis utan att först återlämna boken till mediateket. Boken kan därefter lånas ut. Boken får inte vara reserverad.