måndag 2 januari 2017

Vårens läsutmaning


Förskoleklasserna samt låg- och mellanstadiet påbörjar en ny omgång bokormar. Förra årets bokorm var mycket uppskattad av eleverna. Flera klasser fick ihop över 300 cirklar i sina bokormar.

Svårighetsgraden för att få en cirkel är individuell för varje elev. Läsningen ska inte kännas som en belastning utan ge en lust till ökad läsning. Det är viktigt att eleven kan redogöra för bokens innehåll och motivera varför den är bra eller dålig.

Vi har nu två vandringspris (F-3 och 4-5), som delas ut till de klasser vars bokormar innehåller flest cirklar. Detta är ett önskemål från mediateksråd Junior, som också har fått till uppgift att räkna cirklarna.