måndag 13 april 2015

Använd Wikiwand när du läser artiklar från Wikipedia för att få ett läsvänligare format

Wikiwand visar artiklar från Wikipedia i ett mer läsvänligt format. Rekommenderar att ni installerar det. Artiklarna blir luftigare och lättare att läsa. Se exemplet nedan (Först visas artikeln i Wikiwand format och sedan i Wikipedia format).

Artikeln Onkel Toms stuga i WikiwandArtikeln Onkel Toms stuga i Wikipedia

Gör så här om du vill installera Wikiwand via Google Chrome:
  1. Öppna Chrome Web Store
  2. Skriv in "Wikiwand" i sökfältet.
  3. Klicka på knappen "+ Gratis" till höger om Wikiwand ikonen. 
  4. Du får nu åtkomst till Wikiwand (öppnas automatiskt när du läser en artikel i Wikipedia). 
I Wikiwand har du också möjlighet att välja att titta på artikeln i sitt ursprungsformat, dvs i det  "gamla" Wikipedia formatet.