torsdag 16 april 2015

Hur du skapar ett självrättande prov i Google Formulär

Det är enkelt att använda Google Formulär för att skapa tester av olika slag. Det kan röra sig om glostester, enklare prov och diagnoser m m. Under "Utbildningsfilmer" i menyn hittar du en film om hur man skapar ett formulär.

http://www.flubaroo.com/flubaroo-user-guide


För att ytterligare förbättra hanteringen finns det möjligheten att göra "provet" självrättande. Du använder ett tillägg i Google Kalkylark (det är där svaren i Google Formulär hamnar) som heter Flubaroo. Det rättar automatiskt svaren som lämnas in. Du har möjlighet att få fram svarsstatistik, svarsfrekvens samt mejla resultatet till personen som svarat. Hur du kan använda Flubaroo finner du i "Utbildningsfilmer" under rubriken "Formulär".

Du som inte har utnyttjat Flubaroo tidigare kommer att upptäcka att du sparar tid samt får en bättre överblick över svarsresultaten.