måndag 3 augusti 2015

50 things you can do with Google Classroom av Alice Keeler och Libbi Miller

Om du funderar du på att börja använda Google Classroom eller vill veta mer om vad du kan göra i denna app är 50 things you can do with Google Classroom  klart läsvärd.

Google Classroom utvecklades för att underlätta för lärare och elever vid användandet av Google Doc. Google Classroom inkluderades i Google Apps for Education i augusti 2014. Den tillgodosåg ett stort behov hos lärare och elever som då fick tillgång till ett eget digitalt klassrum, där de kunde samla och distribuera digitalt arbete. Nu, augusti 2015, har Google Classroom växt åtskilligt både funktionellt och till antal användare.

Boken innehåller 50 praktiska idéer. Tydliga instruktioner och sceenshots som visar hur du genomför dem. Exempelvis hur man kan använda kalkylblad för att samla ihop elevers idéer och åsikter om ett ämne. Författarna Alice Keeler och Libbi Miller ger en utmärkt täckning i boken, från att gå papperslös till att organisera arbetsuppgifter och samla data. Detta både ur lärar- och elevperspektiv. Du kastas inte direkt in i de 50 tipsen utan författarna ger först en introduktion till Google Classroom, Google Drive och Google Doc.

Boken har också en utförlig innehållsförteckning och avslutas med länkar till ytterligare tips och idéer om hur du kan använda Google Classroom. Ett extra plus, eftersom jag fann svaren i länkarna på de tankar och frågor som uppstod hos mig vid läsningen av boken. Till exempel så saknades i texten vikten av att ha en gemensam namnstandard. Denna information hittade jag på en av länksidorna.

Är du expert på Google Classroom är denna bok inte för dig, eftersom de 50 tipsen är fantastiska men inte nyheter för en riktigt kunnig användare.

Författarna kunde dock slå ihop vissa tips då dessa ibland har en tendens att överlappa varandra. Men 50 är ju en bra siffra!

Jag har boken på Kindle. Perfekt om man vill stryka under text, göra anteckningar, men ändå alltid komma åt dessa utan att ha boken med sig.