söndag 6 september 2015

Digitala arbetssätt i klassrummet av Sara Bruun

Hur kan klassen samarbeta med andra klasser i Europa? Jo, med hjälp av eTwinning. Klassen skapar en trevlig och "säljande" profil på www.etwinning.net. Läraren söker sedan efter intressanta projekt, som passar elevernas ålder, ämne, språk etc. Hittar läraren inget lämpligt, skapar klassen ett eget projekt som andra klasser kan ansluta sig till. Informationen har hämtats från boken Digitala arbetssätt i klassrummet : att våga ta språnget.

Sara Bruun arbetar som lärare i tyska och engelska i år 6-9. Hon ger i boken enkla tips hur man kan stödja eleverna i sin kunskapsutveckling med hjälp av olika digitala verktyg. Det här är en konkret bok som kan inspirera till att utveckla undervisningen så att den blir mer digital. Sara Bruun diskuterar bland annat den förändring som digitala verktyg medför på ledarskapet.