lördag 5 september 2015

Ett snabbt och okomplicerat sätt att "flippa" klassrummet

Att snabbt kunna spela in ett enkelt videoklipp på skärmaktiviteter och samtidigt lägga till eget tal är ett fantastiskt sätt att "flippa" klassrummet. Att filmen sedan direkt hamnar på Google Drive är också ett extra plus. Videoklipp som eleverna kan titta på vid lämpliga tillfällen. Passar utmärkt att använda ihop med Google Classroom. Kanske vill du introducera ett ämne, visa fakta eller instruera eleverna hur de ska använda en applikation. Möjligheterna är enorma. Som bibliotekarie ser jag stora fördelar med denna teknik vid undervisning i informationssökning och källkritik.

För att kunna göra detta behöver du lägga till TechSmith Snagit (tillägg), som du hittar i Chrome Web Store.


Sök upp TechSmith Snagit i Chrome Web Store och klicka på "+ Lägg till" (på bilden är den redan tillagt).
Ikonen för Snagit syns nu bland de andra tilläggsikoner som du tidigare har installerat. Se skärmens övre högra hörn.
Förbered ditt material, till exempel ta fram de dokument som du vill visa. När du är klar klickar du på Snagit-ikonen. Ett Snagit-fönster visar sig till vänster på skärmen. I Snagit kan du även arbeta med skärmdumpar. 

Se till så att mikrofonen är på (se bild till vänster) och klicka på Screen. Nu får du upp några möjligheter på hur du vill dela med Snagit. Välj den som du anser lämplig för din produktion. Din inspelning startar nu. Gör din video och klicka på 
Snagit-ikonen när du är klar eller på "Stop sharing" i dialogrutan (troligtvis längst ned på skärmen. Den kan du gömma genom att klicka på "Hide").
Snagit behandlar nu din video. Därefter namnger du filen. Sedan väljer du hur du vill att den ska "laddas"(Klicka på den blå rutan med tre ringar). I detta exempel har "Google Drive link" valts. 
Filmen hittas i Drive under Min enhet > TechSmith. Nu kan videon delas, flyttas eller länkas.

Klicka här om du vill se en film om hur du använder Snagit. Filmen är från 2014. Det mesta som sägs i filmen stämmer fortfarande.