söndag 13 september 2015

Information för er som inte redan har börjat använda CD-ord och IntoWords

Alla elever i Malmö stads grundskola har möjlighet att använda CD-ord och IntoWords. Tanken är att de yngre eleverna bland annat ska använda CD-ord och IntoWords som ett talande tangentbord och de äldre eleverna till stöd för språkutveckling. IntoWords finns som tillägg i Google och kan användas ihop med tillägget Google Översätt.

Det här inlägget är främst avsett att informera om hur du kommer åt CD-Ord och IntoWords via olika gränssnitt. Du finner också länkar till sidor där du kan läsa mer om CD-ord och IntoWords.


Google Chrome tillägget IntoWords  

Läser upp digital text på olika språk. Det går att använda flera uppläsningsstrategier. Du kan läsa med highlight. Den hjälper till att hålla fokus på texten. Pdf:er måste du spara för att kunna läsa dem. Genom att dubbelklicka kan du få ett ord uppläst. Du kan välja olika uppläsningshastigheter. Det går att skriva med uppläsning. Ordförslag ges, jokertecken kan användas vid sökning efter rätt ord och stavningskontroll finns.

Ikonen för IntoWords hittar du till höger i adressfältet i Google Chrome. Inloggningsuppgifter ska ha skickats ut till alla via e-mail.

Om du saknar ikonen för IntoWords hämtar du tillägget i Google Chrome Webstore. Sök på IntoWords.

När du vill använda IntoWords klickar du på ikonen. Då kompletteras den med en gul "lampa", vilket visar att tillägget är aktivt.

En list framträder på skärmen (se bild till vänster). Du är tvungen logga in för att kunna använda tillägget.
Första gången som du ska använda IntoWords måste du ange skola. Klicka på Logga in. Välj MV-Login. Hitta din skola och logga in med de uppgifter du fått via e-mail. Det är din @skola.malmo.se adress som du ska använda. Kontakta mig (gäller Höjaskolan) om du inte vet ditt lösenord.
En film hur du använder IntoWords.

Vill du veta mer? Klicka på länken: IntoWords webb

Appen IntoWords i iPad

Appen IntoWords hämtar du i App Store. Sök på IntoWords.

Första gången som du nyttjar IntoWords i iPad måste du logga in. Därefter behöver du inte göra det. Klicka på MV-Login och sök upp Höjaskolan. Därefter loggar du in med de inloggningsuppgifter, som du tidigare har fått via e-mail.

Bilden nedan visar en funktionsöversikt, vilken ger en kort information om hur du arbetar med IntoWords. Den visas varje gång du öppnar appen. Du kan välja att stänga av den.

Vill du veta mer? Klicka på länken: IntoWords i iPadIntoWords Pocket i iPhone

Du hämtar IntoWords Pocket i iPhone App Store. Sök efter IntoWords Pocket och ladda sedan ner appen. Logga in med dina användaruppgifter.

Vill du veta mer? Klicka på länken: IntoWords Pocket


CD-ord på PC

Beställs via IT-kompassen. Du måste ange vilka röster som du vill kompetera med. Annars får du bara några få. I CD-ord får du uppläsning av hel text, avsnitt, mening, ord och bokstäver. Det går att highlighta efterhand som texten läses upp. Röst och hastighet kan ställas in. En finess är att det går att spara text som ljudfil. I CD-ord kan man få hjälp med förslag på ord. CD-ord reagerar på stavfel. CD-ord innehåller en ordbok där du kan slå upp ords betydelse, få information om ordklasser och böjningar. I CD-ord finns SkanRead som skapar textigenkänning, OCR, som innebär att inskannade dokument kan läsas upp i CD-ord.

Vill du veta mer? Klicka på länken: CD-Ord