söndag 6 september 2015

Hur lång blir Höjaskolans bokorm?
Nu startar vi läsutmaningen "Höjaskolans bokorm". Elever från år 1-9 samt fritids läser, skriver och berättar om böcker fram till världsbokdagen 23 april 2016. Bokormarna växer fram i klassrummenoch för högstadiet i mediateket.

Naturligtvis får eleverna boktips om spännande och intressanta böcker. Vi arbetar med Barnbokskatalogen 2015. Vi har etappmål då klassen har läst ett visst antal böcker. Då gör klassen något gemensamt. Vi avslutar med att mäta bokormarna. Hur lång blir den gemensamma bokormen?