fredag 6 november 2015

Höjaskolans Stora mediateksråd besöker Bäckagårdsskolans mediatek

Höjaskolan har i höst startat Stora mediateksrådet för årskurs 6-9. I mediateksrådet ingår en representant från varje klass samt ett par gäster. Personalen representeras av Anna Lidén (skolbibliotekarie) och Ann Liverström (elevutbildare). Tanken är att eleverna ska arbeta med frågor som berör media och kultur samt verka som ambassadörer för mediateket ute i klasserna. Ett stort projekt som mediateksrådet kommer att arbeta med är Höja bokdag, som äger rum i anslutning till Världsbokdagen den 23:e april.

För att hämta information och inspiration, gjordes vi i onsdags (4/11) ett studiebesök på Bäckagårdsskolan. Vi träffade elever från Bäckagårdsskolans Stora mediateksråd.

På Bäckagårdsskolan är det många elever som vill vara med i Stora mediateksrådet. Urvalsmetoderna har varit olika under åren. Eleverna har till exempel fått rösta i klasserna eller skriva intresseansökningar. Mediateksrådet träffas en gång per månad och tätare om de ska göra något speciellt.

Varje år åker man till Bokmässan i Göteborg och tillbringar en hel dag på mässan. Man går runt och tittar i bokmontrarna, köper böcker och lyssnar på olika författare. Eleverna fotograferar de böcker, som de anser bör köpas in till Bäckagårdsskolans mediatek. Maria tittar på inköpsförslagen och köper sedan många av de föreslagna böckerna. Ibland finns böckerna redan i mediateket, men via bokmässan får de en extra dos läsintresse. Mediateksrådet har också gjort studiebesök på bland annat stadsbibliotek och bokhandel.


En viktig aktivitet för Bäckagårdsskolans mediateksråd är Bokens dag. Skolan bryter undervisningen några timmar för att elever och personal ska ägna tid åt böcker. Man bygger upp stationer i skolsalar, gymnastiksal, mediatek och utomhus. Alla ämnen ingår. Vad sägs om Harry Potter experiment i NO-salen eller Hungerspelen i gymnastiksalen?


Något som väckte nyfikenhet hos Höjaskolans elever var adoptionen av bokhyllor. Bäckagårdseleverna "adopterar" sina favoritbokhyllor i mediateket. De pyntar med ting som anknyter till böckerna i hyllan. De skriver boktips och kommer med inköpsförslag.


Efter det att Bäckagårdseleverna berättat om sitt arbete i mediateksrådet bjöd de med Höjaskolans elever på en rundvandring. Därefter var det tid för fika och frågor. Eleverna var positiva till att fortsätta att träffas och byta idéer och tankar. Det beslutades att Bäckagårdsskolans mediateksråd ska besöka Höjaskolans mediateksråd till våren. Då ska alla i de båda mediateksråden tipsa om var sin bok. Båda råden ska också läsa en gemensam bok som vi sedan ska samtala om.


Det diskuterades både film och böcker under mötet. En lyckad eftermiddag, med många idéer att ta med sig tillbaka till Höjaskolan och fundera på.